Ugovor o zastupanju » Primjer Ugovora

Ugovor o zastupanju

1. …………………………………., adresa: ……………….., tel. ………………..,

(u daljem tekstu: Naručilac)

i

2. …………………………………., adresa:  ……………….., tel. ………………..,

(u daljem tekstu: Zastupnik)

zaključuju dana ………………….., u ……………… sljedeći

UGOVOR O ZASTUPANJU

 

Predmet ugovora

Član 1.

Naručilac prenosi na Zastupnika, a Zastupnik preuzima zastupništvo za prodaju ………………….. .

Zastupnik će zastupničke usluge za Naručioca obavljati na području ……………. .

 

 

Obaveze Zastupnika

Član 2.

Zastupnik je ovlašten da u ime i za račun Naručioca sklapa ugovore prema generalnoj punomoći, koju će mu Naručilac posebno dati.

Zastupnik je obavezan:

  cijelo vrijeme ugovornog odnosa voditi brigu da treća lica ugovaraju posao s Naručiocem,

  posredovati između Naručioca i trećeg lica prilikom ugovaranja posla.

 

Klauzula zabrane konkurencije

Član 3.

U toku trajanja ugovornog odnosa, Zastupnik bez Naručiočevog dopuštenja ne smije na istom području raditi za drugog naručioca predstavljajući isti asortiman robe.

 

Dužnosti redovnog obavještavanja

Član 4.

Zastupnik mora Naručioca redovno obavještavati o svom radu i odnosima na tržištu. Moguće reklamacije kupaca iz onih sklopljenih poslova

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o zastupanju, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.