Ugovor o zamjeni predmeta » Primjer Ugovora

Ugovor o zamjeni predmeta

Gospodin/g-đa ………………………., JMB ………………………………, iz ………………..,

(u daljem tekstu: Prva ugovorna strana)

i

gospodin/g-đa …………………………., JMB…………………………….., iz ………………..,

(u daljem tekstu: Druga ugovorna strana)

zključuju dana ……………., u …………….. sljedeći

UGOVOR O ZAMJENI PREDMETA

Predmet ugovora

Član 1.

Prva ugovorna strana mijenja predmet ……………….. (opis i vrijednost predmeta), koji je njegovo vlasništvo, s predmetom ……………….. (opis i vrijednost predmeta), koji je vlasništvo Druge ugovorne strane.

 

Član 2.

Obje ugovorne strane su pregledale predmete Druge ugovorne strane, koji su predmeti ove zamjene, isporobale ga i utvrdili da je međusobna zamjena oba predmeta zbog njihove vrijednosti moguća bez nadoplate bilo koje ugovorne strane.

 

Član 3.

Obe ugovorne strane izjavljuju da neće jedna protiv druge pokretati odštetni postupak u vezi sa zamjenom predmeta iz ovog ugovora i da nakon izvršene zamjene oba predmeta jedna drugoj ništa ne duguju.

 

Završne odredbe

Član 4.

Ovaj ugovor sastavljen je u dva jednaka primjerka, od kojih svaka ugovorna strana dobija po jedan primjerak.

PRVA UGOVORNA STRANA:                                          DRUGA UGOVORNA STRANA:

……………………………………………………                             

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o zamjeni predmeta, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.