Ugovor o zalogu-2 » Primjer Ugovora

Ugovor o zalogu-2

informativni primjerak: neophodna je notarska obrada za pravnu valjanost ovog pravnog posla

1. ………………………………………….., JMB ………………….., adresa …………………………,

(u daljem tekstu: Povjerilac)

i

2. ………………………………………….., JMB ……………………, adresa …………………………,

(u daljem tekstu: Dužnik)

zaključuju dana …………., u …………………. sledeći

UGOVOR O ZALOGU

Predmet ugovora

Član 1.

Ugovorne strane neosporno utvrđuju da među njima postoji nedospjelo potraživanje po osnovu kupoprodajnog ugovora od dana ……………….., prema kojem je Dužnik obavezan Povjeriocu platiti ……………….. KM, zajedno s ………………..% godišnjih kamata za vrijeme od ……………….. do ……………….. .

Član 2.

Za osiguranje plaćanja ukupnog potraživanja s pripadajućim dodacima iz prethodnog člana ugovora Dužnik daje u zalog Poveriocu sve svoje nekretnine, upisane u zemljišnoknjižni uložak broj ……………….., k.o. ……………….. .

 

Član 3.

Sobzirom na dogovor iz člana 2. ugovora Dužnik dozvoljava da se na sve njegove nekretnine upisane u z.k. ul. broj ……………….., k.o. ……………….., uknjiži

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o zalogu-2, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.