Ugovor o zalogu-1 » Primjer Ugovora

Ugovor o zalogu-1

1. ………………………………………….. (ime i prezime, JMB, adresa),

(u daljem tekstu: Povjerilac)

i

2. ………………………………………….. (ime i prezime, JMB, adresa),

(u daljem tekstu: Dužnik)

Zaključuju dana …………., u …………… sledeći

UGOVOR O ZALOGU

Predmet ugovora

Član 1.

Ugovorne strane neosporno utvrđuju da među njima postoji zajmodavni odnos, po kojem je Dužnik obavezan platiti Povjeriocu……………….. KM najkasnije do dana ……………….. .

Član 2.

Za osiguranje plaćanja duga iz člana 1. ovog ugovora, Dužnik daje Povjeriocu u zalog svoju zbirku ………………………….., procjenjenu na iznos ……………….. KM.

Založenu zbirku ………………………………. Dužnik predaje Povjeriocu u posjed, odnosno u ručni zalog na dan zaključivanja ovog ugovora.

Dužnik predaje Povjeriocu zbirku …………………., potvrdu o vrijednosti i polisu osiguranja za zbirku ……………….. . Izručene isprave glase na Dužnikovo ime.

 

Član 3.

Povjerilac preuzima zbirku (priložen opis zbirke) u zalog i obavezuje se čuvati je kao dobar domaćin po svim propisima na adresi u …………….., sve do vraćanja duga.

Potpisivanjem ugovora Povjerilac potvrđuje Dužniku prijem isprava o zbirci iz člana 2. ovog ugovora.

Za vrijeme trajanja založnopravnog odnosa, odnosno do vraćanja duga, Povjerilac ne smije izlagati zbirku

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o zalogu-1, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.