Ugovor o zakupu zemljišta » Primjer Ugovora

Ugovor o zakupu zemljišta

1. ime i prezime…………………………………., JMB ……………….., adresa ………………..,

(u daljem tekstu: Zakupodavac)

i

2. ime i prezime …………………………………., JMB ……………….., adresa ………………..,

(u daljem tekstu: Zakupac)

zaključuju dana …………, u……………. slijedeći

UGOVOR O ZAKUPU ZEMLJIŠTA

 

 

Predmet ugovora i zakupnina

Član 1.

Zakupodavac kao vlasnik predaje Zakupcu u zakup svoja poljoprivredna zemljišta k.č. br. ……………….., sve pašnjake ukupne površine ……………….. m2, upisane u z.k. ul. broj ……………….., k.o. ……………….., na vrijeme od ……………….. godina i za godišnju zakupninu od ……………….. KM (slovima:…………..konvertibilnihmaraka).

Član 2.

Zakupac preuzima zemljišta iz člana 1. ovog ugovora u zakup u neobrađenom i zaraslom stanju s namjerom da ta zemljišta obrađuje kao poljoprivredna zemljišta. Zakupac smije zemljišta uzeta u zakup koristiti i obrađivati samo kao poljoprivredna zemljišta i dužan je za njih brinuti kao dobar privrednik.

 

Član 3.

Zakupodavac dozvoljava Zakupcu da na zakupljenom zemljištu posadi ………………….., uredi prilazni put i sagradi potreban pomoćni privredni objekt.

Zakupac ne smije dati zakupljena zemljišta u podzakup.

 

Član

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o zakupu zemljišta, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.