Ugovor o zakupu ugostiteljskog objekta » Primjer Ugovora

Ugovor o zakupu ugostiteljskog objekta

………………………………………………………, iz ……………….., (podaci o ugovornoj strani)

(u daljem tekstu: Zakupodavac)

i

…………………………………………………………, iz ……………….., (podaci o ugovornoj strani)

(u daljem tekstu: Zakupac)

zaključuju dana ………., u ……….. sledeći

UGOVOR O ZAKUPU UGOSTITELJSKOG OBJEKTA

 

 

Predmet ugovora

Član 1.

Ugovorne strane su saglasne  da je Zakupodavac vlasnik poslovnog prostora ……………….., u ……………….., površine ……………….. m2, za kojeg je izdata upotrebna dozvola za obavljanje ugostiteljske djelatnosti broj ……………….. dana ……………….. .

Ovim ugovorom, Zakupodavac daje, a Zakupac preuzima u zakup opremljeni poslovni prostor za obavljanje ugostiteljske djelatnosti ukupne površine ……………….. m2.

Ugovorne strane su saglasne da će Zakupac upotrebljavati poslovne prostore, koje su predmet ovog ugovora, isključivo za ugostiteljsku djelatnost.

Zakupac pored prostora, čiji je zakup predmet ovog ugovora dobija i pravo zajedničkog korištenja dvorišta i ostalih zajedničiih prostorija, čija je upotreba nužno potrebna za nesmetano obavljanje ugostiteljske djelatnosti, uključujući i odgovarajući prilaz do zakupljenog poslovnog prostora.

Zakupodavac dozvoljava Zakupcu postaviti reklamni natpis s firmom Zakupca.

 

Zakupnina

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o zakupu ugostiteljskog objekta, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.