Ugovor o zakupu svjetlosnog natpisa » Primjer Ugovora

Ugovor o zakupu svjetlosnog natpisa

Privredno društvo …………………………………., iz ……………….., koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Zakupodavac)

i

privredno društvo …………………………………., iz ……………….., koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Zakupac)

zaključuju dana ……….., u ………….. sledeći

UGOVOR O ZAKUPU SVJETLOSNOG NATPISA

 

Predmet ugovora

Član 1.

Ugovorne strane utvrđuju da je Zakupodavac zemljišnoknjižni vlasnik poslovne zgrade u ……………….., upisane u zemljišnu knjigu ……………….. suda u ……………….., z.k. ul. broj ……………….., k.o. ……………….., na kojoj Zakupac zakupljuje svjetlosni natpis za logotip svog privrednog društva i za propagandne svrhe.

Član 2.

Ovim ugovorom Zakupodavac daje, a Zakupac uzima u zakup svjetlosne natpise s prikazivanjem ……………….. puta na sat, dnevno od ……………….. do ……………….. sati, od ponedjeljka do subote, u trajanju od ……………….. sekundi za pojedinačnu reklamnu poruku. Zakupac će sve tehničke pojedinosti u vezi sa svojim reklamnim porukama javiti pisano Zakupodavcu najkasnije do ……………….. .

Zakupnina

Član 3.

Zakupac

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o zakupu svjetlosnog natpisa, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.