Ugovor o zakupu stana » Primjer Ugovora

Ugovor o zakupu stana

………………………………………….. (podaci o ugovornoj strani),

(u daljem tekstu: Zakupodavac)

i

………………………………………….. (podaci o ugovornoj strani),

(u daljem tekstu: Zakupac)

zaključuju dana …………, u ………….. sledeći

UGOVOR O ZAKUPU STANA

 

 

Predmet ugovora

Član 1.

Zakupodavac u zakup stan broj ……………….. na ……………….. spratu zgrade na adresi ……………….., koji se satoji iz dnevne sobu, hodnika, kuhinje i kupatila sa kompletnom opremom i namještajem, kao i zajedničku upotrebu podruma, ukupne površine ……………….. m2.

Zakupnina

Član 2.

Zakupac uzima u zakup gore navedene prostorije s opremom i namještajem, i obavezuje se plaćati mjesečni zakup u iznosu ……………….. KM (slovima:………….konvertibilnihmaraka).

Član 3.

Zakupac se obavezuje plaćati zakupninu Zakupodavca mjesečno unaprijed, pri čemu prva rata zakupa pada na dan ……………….., a ostale mjesečne zakupnine do svakog ……………….. dana u mjesecu, za tekući mjesec.

Ostali troškovi

Član 4.

Zakupac se obavezuje da će za vrijeme zakupa stanauredno plaćati sve troškove u vezi sa stanovanjem, uključujući troškove grijanja, vode, električne energije, telefona, interneta, odvoza smeća i kanalizacije, i dr.

Član 5.

Zakupac ima pravo da koristi svu

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o zakupu stana, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.