Ugovor o zakupu stambene zgrade » Primjer Ugovora

Ugovor o zakupu stambene zgrade

Gospodin/g-đa …………..,  JMB ……………., iz …………………………,

(u daljem tekstu: Zakupodavac)

i

gospodin/g-đa ………………, JMB ……………….., iz …………………………,

(u daljem tekstu: Zakupac)

zaključuju dana …………, u …………. sledeći

UGOVOR O ZAKUPU STAMBENE ZGRADE

 

 

Predmet ugovora

Član 1.

Predmet ovog ugovora je zakup stambene zgrade u ……………….., adresa ………………………………., sa sledećim prostorijama:

- ………………………… m2 ……….

- ………………………… m2 ……….

- ………………………… m2 ……….

- ………………………… m2 ……….

Zakup počinje od dana potpisivanja ovog ugovora i traje ……………….. mjeseci.

Zakupnina

Član 2.

Zakupac se obavezuje plaćati mjesečnu zakupninu u iznosu ……………….. KM (slovima ……………….konvertibilnihmaraka), najkasnije do ……………….. radnog dana u mjesecu unaprijed, na račun Zakupodavca broj ………………………. otvorenog kod ……………….. banke.

Zakupnina ne uključuje troškove tekućeg održavanja

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o zakupu stambene zgrade, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.