Ugovor o zakupu sajamskog izložbenog prostora » Primjer Ugovora

Ugovor o zakupu sajamskog izložbenog prostora

Privredno društvo …………………….., iz …………………………, koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Organizator)

i

Privredno društvo …………………………………., iz …………………………, koje zastupa ………………………,

(u daljem tekstu: Izlagač)

zaključuju dana ……….., u ……….. sledeći

UGOVOR O ZAKUPU SAJAMSKOG IZLOŽBENOG

PROSTORA

 

 

Predmet ugovora

Član 1.

Ugovor uređuje odnose između Izlagača i Organizatora vezano za zakup izložbenog prostora broj ……………….., površine ……………….. m2, i uređuje opšte odnose između Izlagača i Organizatora vezano za  međusobne finansijske obaveze, te  podmirivanje moguće štete.

 

Zakupnina

Član 2.

Izlagač prijavljuje svoj nastup na sajmu ……………….., koji traje od ……………….. do ……………….., odgovarajućom ispunjenom prijavnicom koja je sastavni dio ovog ugovora. Putem prijavnice Izlagač izjavljuje da je saglasan s odlukama Pravilnika o opšim uslovima učestvovanja na sajmu i da ih prihvata. Cijena zakupa neopremljenog, natkrivenog izložbenog prostora je ……………….. KM.

 

Član 3.

Organizator zadržava pravo otkazati Izlagaču učestvovanje na sajmu

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o zakupu sajamskog izložbenog prostora, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.