Ugovor o zakupu s investicijom » Primjer Ugovora

Ugovor o zakupu s investicijom

1. Privredno društvo …………………………………., iz ……………….., koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Zakupodavac)

i

2. privredno društvo …………………………………., iz ……………….., koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Zakupac)

zaključuju dana ……………., u …………. slijedeći

UGOVOR O ZAKUPU S INVESTICIJOM

Predmet ugovora

Član 1.

Ovim ugovorom Zakupodavac daje, a Zakupac preuzima u zakup poslovni prostor površine ……………….. m2, koji se nalazi u ……………………………………….. .

 

Član 2.

Zakupac će u poslovnom prostoru iz člana 1. ovog ugovora obavljati isključivo svoju osnovnu djelatnost i to: ………………………….. .

 

Član 3.

Zakupac je prije potpisivanja ovog ugovora pregledao navedeni poslovni prostor koji je potrebno preurediti za obavljanje djelatnosti zakupca. Zakupac je upoznat s projektantskim preuređivačkim radovima i s time povezanim troškovima, te je s njima u cjelosti saglasan.

 

Član 4.

Ugovorne strane su saglasne da će poslovni prostor preurediti tako da će u njemu Zakupac moći obavljati djelatnost ugovorenu u članu 2. ovog ugovora. S tom namjerom, Zakupodavac će nadležnom opštinskom organu prijaviti adaptaciju

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o zakupu s investicijom, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.