Ugovor o zakupu restorana » Primjer Ugovora

Ugovor o zakupu restorana

Privredno društvo ………………………, iz …………………………, koje zastupa ………………………………………,

(u daljem tekstu: Zakupodavac)

i

Privredno društvo ………………………………………….., iz …………………………, koje zastupa …………………..,

(u daljem tekstu: Zakupac)

zaključuju dana …………….,  u …………….. sledeći

UGOVOR O ZAKUPU RESTORANA

 

 

Predmet ugovora

Član 1.

Ugovorne strane utvrđuju da je Zakupodavac vlasnik poslovne zgrade u ……………….., Ulica ……………….., broj ……………….., upisane u z.k. ul.br. ……………….. k.o. ………, gdje Zakupac želi zakupiti poslovni prostor za svoju ugostiteljsku djelatnost.

Član 2.

Predmet zakupa je restoran površine ……………….. m2, s dodatnim funkcionalnim prostorijama:

- …………………………

- …………………………

- …………………………

ukupne površine ……………….. m2.

Raspored prostorija koje su predmet ovog ugovora, evidentan je iz tlocrta, koji je sastavni dio ovog ugovora i naveden je u prilogu broj 1 koji je sastavni dio ovog ugovora.

Član 3.

Zakupodavac

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o zakupu restorana, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.