Ugovor o zakupu poslovnih prostorija » Primjer Ugovora

Ugovor o zakupu poslovnih prostorija

Privredno društvo ………………………., iz …………………………, koje zastupa ………………………………….

(u daljem tekstu: Zakupodavac)

i

Privredno društvo ……………………….., iz …………………………, koje zastupa ………………………………….

(u daljem tekstu: Zakupac),

zaključuju dana ……., u ……….. sledeći

UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNIH PROSTORIJA

 

 

Predmet ugovora

Član 1.

Zakupodavac kao vlasnik poslovnih prostorija u ……………….., ukupne površine ………. m2, daje Zakupcu te poslovne prostore u zakup na određeno vrijeme u trajanju od dvije godine od zaključivanja ovog ugovora i s mogućnošću produženja zakupa. Poslovne prostorije nalaze se na prvom spratu poslovne zgrade u ……………….., Ulica ……………….., broj ……………….., što je evidentno iz priložene skice prvog sprata spomenute zgrade. Zakupodavac se obavezuje prethodno, na svoj trošak i u dogovoru s Zakupcem, obaviti odgovarajuće radove u cilju osiguravanja fizičkog odvajanja zakupljenih prostorija od ostalih prostorija u poslovnoj zgradi.

 

Član 2.

Zakupodavac, osim prostorija navedenih u članu 1. ovog ugovora, daje Zakupcu na upotrebu kancelarijski namještaj i opremu u tim prostorijama i tri telefonske linije s telefonskim aparatima. Popis namještaja i opreme naveden je u spisku koji je prilog i sastavni dio

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o zakupu poslovnih prostorija, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.