Ugovor o zakupu oglasnog prostora » Primjer Ugovora

Ugovor o zakupu oglasnog prostora

privredno društvo ……………………………………………………, koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Zakupodavac)

i

gospodin/g-đa …………………………….., JMB ……………………., adresa ………………………,

(u daljem tekstu: Zakupac)

zaključuju dana ………….., u ……………. slijedeći

UGOVOR O ZAKUPU OGLASNOG PROSTORA

NA INFORMATIVNOJ PLOČI

Predmet ugovora

Član 1.

Zakupodavac daje, u skladu s ovim ugovorom, Zakupcu u zakup oglasni prostor na informativnoj ploči uz cestu ……………….., a Zakupac uzima isti u zakup za svoje reklamne i informativne poruke. Zakupodavac izjavljuje da je dobio sve potrebne dozvole, odnosno saglasnosti za postavljanje informativne ploče.

Član 2.

Zakupodavac se obavezuje da će izvršiti postavljanje informativne ploče na dogovorenoj lokaciji najkasnije do ……………….., u skladu s prijedlogom Zakupca.

 

Zakupnina

Član 3.

Cijena zakupa za usluge koje su predmet ovog ugovora iznosi ……….. KM (slovima:……..konvertibilnihmaraka).

Zakupac se obavezuje da će za zakupninu za prvu godinu uplatiti na račun Zakupodavca broj ……………….. otvoren kod ……………….. banke najkasnije u roku ……………….. dana po potpisivanju ovog ugovora. Zakupodavac se obavezuje da će odmah po potpisu ovog ugovora isporučiti Zakupcu račun

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o zakupu oglasnog prostora, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.