Ugovor o zakupu namještenog stana » Primjer Ugovora

Ugovor o zakupu namještenog stana

Gospodin/g-đa …………………………………., iz …………………………, JMB …………………………, vlasnik stana,

(u daljem tekstu: Zakupodavac)

i

gospodin/g-đa …………………………………., iz …………………………, JMB …………………………,

(u daljem tekstu: Zakupac)

zaključuju dana ……….., u …………… sledeći

UGOVOR O ZAKUPU NAMJEŠTENOG STANA

 

 

Predmet ugovora

Član 1.

 

Predmet ovog ugovora je zakup namještenog stana u ……………….., Ulica ……………….., broj ……………….., površina ……………….. m2.

Član 2.

Zakupodavac daje, a Zakupac preuzima u zakup namješten stan iz člana 1. ovog ugovora koji se sastoji od: dnevne sobe, spavaće sobe, kuhinje, balkona, hodnika, wc/kupatila i podrumskih prostorija. Zakupodavac i Zakupac sastavljaju Zapisnik o predaji i preuzimanju stana na dan predaje, odnosno preuzimanja ključeva.

 

Zakupnina

Član 3.

Ugovorne strane su saglasne da mjesečna zakupnina za stanovanje iznosi …….. KM (slovima ……………konvertibilnihmaraka). Zakupac plaća zakupninu Zakupodavcu u gotovini ili je uplaćuje na njegov  račun broj ……………….. otvoren kod ……………….. banke do ………………..

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o zakupu namještenog stana, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.