Ugovor o zakupu djela ugostiteljskog objekta-2 » Primjer Ugovora

Ugovor o zakupu djela ugostiteljskog objekta-2

Turistička agencija …………………………………., koju zastupa direktor ………………..,

(u daljem tekstu: Agencija)

i

hostel …………………………………., koji zastupa vlasnik ………………..,

(u daljem tekstu: Hostel)

zaključuju dana ……….., u ………………, sledeći

UGOVOR O ZAKUPU DIJELA UGOSTITELJSKOG OBJEKTA

Predmet ugovora

Član 1.

Hostel se ovim ugovorom neopozivo obavezuje do ……………….. mjeseca ……. godine dati Agenciji na korištenje u njegovom objektu u ……………….. sljedeće:

1. 2 (dvije) …….kretvetne sobe, s tušem i WC-om, bez balkona i s pogledom na ……..……,

2.  3 (tri) ……….krevetne sobe, s tušem i WC-om, s balkonom i pogledom na ………………., i

3. …………………………………….. ,

te licima koje će Agencija poslati, nuditi i druge usluge navedene u priloženom popisu, a prema predloženim voucherima i konačnom popisu gostiju.

 

Član 2.

Agencija se obavezuje da će nastojati intenzivno tražiti goste za popunu kapaciteta Hostela, navedenih u članu 1. ovog ugovora, tako da budu zauzeti što je moguće više, a Hostel joj se obavezuje za to platiti proviziju.

 

Provizija

Član 3.

Provizija iz člana 2. ovog ugovora iznosi ….% od ukupne vrijednosti usluga, izvršenih prema ovom ugovoru.

Provizija se obračunava mjesečno, prema računima Agencije, koji dospijevaju na naplatu u roku 15 dana po ispostavljanju i uplaćuju se na račun Agencije broj …………

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o zakupu djela ugostiteljskog objekta-2, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.