Ugovor o zakupu djela ugostiteljskog objekta-1 » Primjer Ugovora

Ugovor o zakupu djela ugostiteljskog objekta-1

Privredno društvo …………………………………., iz ……………….., koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Turistička agencija)

i

privredno društvo …………………………………., iz ……………….., koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Hotel)

zaključuju dana ……….., u ………………, sledeći

UGOVOR O ZAKUPU DIJELA UGOSTITELJSKOG OBJEKTA

Predmet ugovora

Član 1.

Predmet ugovora je zakup hotelskih kapaciteta u Hotelu, za sezonu ……………….. . Turistička agencija zakupljuje dole navedene hotelske kapacitete za svoje goste. Hotel će za grupe gostiju osigurati minimalno ……………….. zakupljenih soba.

Za ……………….. plaćenih soba Hotel će Turističkoj agenciji osigurati najviše ……………….. besplatnih soba.

 

Polog cijene

Član 2.

Turistička agencija se obavezuje da će Hotelu platiti polog sredstava 30 dana prije dolaska prve grupe, u visini cijene za jednodnevni boravak grupe gostiju. Za vrijeme glavne sezone Turistička agencija će, 30 dana prije dolaska gostiju, platiti Hotelu, kao potvrdu zakupa, polog u visini ………% cijene za sve zakupljene sobe. U slučaju otkaza o kojem Turistička agencija u pisanoj formi obavijesti Hotel u roku manjem od 30 dana prije predviđenog dolaska grupe gostiju, Hotel nije dužan vratiti polog Turističkoj agenciji.

 

Potvrda

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o zakupu djela ugostiteljskog objekta-1, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.