Ugovor o zakupu-5 » Primjer Ugovora

Ugovor o zakupu-5

Privredno društvo ……………………………………………………, koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Zakupodavac)

i

gospodin/g-đa ……………………………., JMB…………………….., iz ………………..,

(u daljem tekstu: Zakupac)

zaključuju dana ………….., u ………… sledeći

UGOVOR O ZAKUPU

Predmet ugovora

Član 1.

Zakupodavac izjavljuje da je vlasnik prostorija u …………………….., ukupne površine ……………….. m2, koje izdaje Zakupcu u zakup, i to:

  • poslovne prostorije ukupne površine …………………….. m2          sa pripadajućim sanitarijama i sa korištenjem prostora za parkiranje.

 

 

Zakupnina i ostali troškovi

Član 2.

Zakupac će plaćati zakupninu za prostorije iz člana 1. ovog ugovora, i to do ……………….. radnog dana u mjesecu za tekući mjesec, u iznosu od ……………….. KM (slovima: ………………..konvertibilnihmaraka).

Zakupac se, takođe, obavezuje Zakupodavcu plaćati i slijedeće tekuće troškove:

  za potrošnju vode – mjesečni paušalni iznos ……………….. KM,

  za električnu energiju – prema brojilu,

  za grijanje – srazmjerni dio godišnjeg predračuna,

  za odvoz smeća – mjesečni paušalni iznos ………………..

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o zakupu-5, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.