Ugovor o zakupu-3 » Primjer Ugovora

Ugovor o zakupu-3

1. etažni vlasnici ………. , koje zastupa predsjednik …………………………, sa sjedištem u ………………..,

(u daljem tekstu: Zakupodavac)

i

2. ime i prezime …………………, JMB …………., nosilac obrta ……………….., sa sjedištem u ………………..,

(u daljem tekstu: Zakupac)

zaključuju dana ………., u ………. sledeći

UGOVOR O ZAKUPU

 

 

Predmet ugovora

Član 1.

Zakupodavac je nosilac prava korištenja zgrade na adresi ……………….., u mjestu ……………….. .

 

Član 2.

Zakupodavac daje Zakupcu u zakup cijeli prvi sprat zgrade na adresi ……………….., u mjestu ……………….. i tri  garaže prostora broj 4, 5 i 7 u podrumu iste zgrade.

 

Član 3.

Prvi sprat, koji je izdat u zakup, obuhvata:

- hodnik površine ……………….. m2,

- 4 kancelarije ukupne površine ……………….. m2,

- 2 pomoćne prostorije (kuhinja, WC) ukupne površine ……………….. m2.

Iznajmljeni garažni prostor obuhvata ukupno ……………….. m2.

Ugovorne strane su saglasne da je ukupna površina iznajmljenih prostorija ……………….. m2.

 

Zakupnina

Član 4.

Ugovorne strane su saglasne da je jedinica za obračun zakupnine 1 m2

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o zakupu-3, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.