Ugovor o zakupu-1 » Primjer Ugovora

Ugovor o zakupu-1

Privredno društvo …………………………………., koje zastupa …………………………,

(u daljem tekstu: Zakupodavac)

i

Privredno društvo …………………………………., koje zastupa …………………………,

(u daljem tekstu: Zakupac)

zaključuju dana ………….., u …………. sledeći

UGOVOR O ZAKUPU

 

 

Predmet ugovora

Član 1.

Zakupodavac se obavezuje predati Zakupcu na korištenje …………………………… (opis stvari zajedno s dodacima).

 

Član 2.

Zakupodavac se obavezuje predati Zakupcu stvari u roku petnaest dana po potpisivanju ovog ugovora.

 

Namjena zakupa

Član 3.

Zakupac će stvari iz člana 1. ovog ugovora koristiti za ………………………………………………. .

 

Zakupnina

Član 4.

Zakupnina iznosi ……………….. KM (slovima:…………konvertibilnihmaraka) za jedan mjesec i Zakupac ju je dužan plaćati do 3. u mjesecu za prethodni mjesec.

 

Ostali troškovi

Član 5.

Zakupac je dužan pored zakupnine plaćati Zakupodavcu i dodatne troškove i to ……………….. .

 

Rok

Član 6.

Ugovor je zaključen

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o zakupu-1, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.