Ugovor o vazdušnom prevozu » Primjer Ugovora

Ugovor o vazdušnom prevozu

Privredno društvo …………………………………., iz ……………….., koje zastupa ………………………………….,

(u dajem tekstu: Pošiljalac)

i

privredno društvo …………………………………., iz ……………….., koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Prevozilac)

zaključuju dana ………..,  u ………….. sljedeći

UGOVOR O ZRAČNOM PREVOZU

Predmet ugovora

Član 1.

Predmet ovog ugovora su usluge vazdušnog prevoza stvari i dokumenata koje Prevozilac u skladu s narudžbom Pošiljaoca, obavlja na domaćim i međunarodnim avio linijama. U skladu s odredbama Varšavske konvencije, međunarodni avio prevoz smatra se onim kod kojeg se mjesto polijetanja i mjesto slijetanja nalaze na teritoriji dvije države potpisnice spomenute konvencije ili na teritoriji jedne države, ukoliko je predviđeno međuslijetanje na teritoriji druge države potpisnice Varšavske konvencije.

 

Obaveze Prevozioca

Član 2.

Prevozilac se obavezuje da će:

  obaviti prevoz stvari iz mjesta preuzimanja u odredište, uobičajenom avio linijom i u skladu s narudžbom Pošiljaoca. Prevozilac smije izvršiti uslugu prevoza drugom linijom samo u izuzetnom slučaju kada to zahtijeva sigurnost leta ili iz drugih opravdanih razloga,

  obaviti poslove preuzimanja i otpremanja stvari, što uključuje:

  prevoz stvari od skladišta ili od drugih prevoznih sredstava na aerodromu do aviona i njihovo ukrcavanje i slaganje u avion,

  istovaranje stvari

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o vazdušnom prevozu, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.