Ugovor o ustupanju-3 » Primjer Ugovora

Ugovor o ustupanju-3

informativni primjerak: neophodna je notarska obrada za pravnu valjanost ovog pravnog posla

1. ime i prezime…………………, JMB …………………………, adresa …………………………,

(u daljem tekstu: Ustupilac)

2. ime i prezime…………………, JMB …………………………, adresa …………………………,

(u daljem tekstu: Doživotni staratelj)

3. ime i prezime…………………, JMB …………………………, adresa …………………………,

(u daljem tekstu: Nasljednikj)

4. ime i prezime…………………, JMB …………………………, adresa …………………………,

(u daljem tekstu: Nasljednik)

i

5. ime i prezime…………………, JMB …………………………, adresa …………………………,

(u daljem tekstu: Primalac)

zaključuju dana ……….., u ………………, sledeći

UGOVOR O USTUPANJU

 

 

Predmet ugovora

Član 1.

Ustupilac ustupa svoje, i svojih pravnih nasljednika, zaštićeno poljoprivredno imanje koje je stekao po osnovu kupoprodajnog ugovora od dana …………. i upisanog u z.k. ul. br. ………………..,

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o ustupanju-3, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.