Ugovor o uslugama arhitektonskog biroa » Primjer Ugovora

Ugovor o uslugama arhitektonskog biroa

Gospodin ………………..JMB……………….., iz………………..,

(u daljem tekstu: Naručilac)

i

Arhitektonski biro …………………………………., iz …………….., kojeg zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Izvođač)

zaključuju dana ……….., u ………………sledeći,

UGOVOR O USLUGAMA ARHITEKTONSKOG BIROA

 

 

Predmet ugovora

Član 1.

Predmet ovog ugovora predstavljaju usluge Izvođača prema narudžbi Naručioca koju Izvođač mora obaviti u skladu s primljenim planom i drugim zahtjevima Naručioca, koji su sastavni dio ovog ugovora.

 

Obaveza Naručioca

Član 2.

Obaveza Naručioca je da na vrijeme dostavi podatke i ispuni sve druge zahtjeve koji su potrebni za obavljanje zadataka koji su predmet ovog ugovora, te pribaviti potrebne dozvole i saglasnosti.

 

Cijena

Član 3.

Cijena usluga Izvođača je izračunata prema cjenovniku za projektantske usluge Izvođača, koji je sastavni dio ovog ugovora.

U tu cijeni nisu uračunati troškovi za:

  izradu više od 6 primjeraka dokumentacije,

  eventualna putovanja, učinjena po nalogu Naručioca,

  izradu maketa i modela po izričitom nalogu Naručioca,

  pripremu propagandnog i informacionog gradiva i predstavljanje publikacija,

  dodatne i nove radove,

  takse, saglasnosti i dozvole,

  obavljanje geoloških, geotehničkih i sličnih ispitivanja,

  izradu geodetskih snimaka

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o uslugama arhitektonskog biroa, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.