Ugovor o uskladištenju robe » Primjer Ugovora

Ugovor o uskladištenju robe

Privredno društvo …………………………………., koje zastupa ………………..,

(u daljem tekstu: Skladištar)

i

privredno društvo …………………………………., koje zastupa ………………..,

(u daljem tekstu: Ostavodavac)

zaključuju dana …………., u ……….. sledeći

UGOVOR O SKLADIŠTENJU ROBE

Predmet ugovora

Član 1.

Ugovor se odnosi na skladištenje i obavljanje ostalih sporednih usluga koje obavlja Skladištar u svom skladišnom prostoru u ……………….., a po nalogu Ostavodavca.

 

Član 2.

Ugovorne strane dogovaraju da će Ostavodavac poslati, a Skladištar preuzeti sledeće količine i vrste robe na skladištenje:

  • ……………………
  • ……………………
  • ……………………
  • …………………… .

 

Skladištar se obavezuje da će robu primiti i čuvati, da će preduzeti sve potrebne radnje za njeno čuvanje u određenom stanju, te da će je izručiti na zahtjev Ostavodavca ili od njega drugog ovlaštenog lica.

 

Osiguranje i odgovornost

Član 3.

 

Ugovorne strane dogovaraju da je Skladištar dužan robu iz člana 2. ovog ugovora, primljenu na čuvanje, osigurati od uobičajenih rizika.

Skladištar odgovara za štetu na robi nastalu zbog propasti, umanjenja ili oštećenja robe od njena primijema do predaje, zavisno o stepenu njegove krivice. Ako je do štete

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o uskladištenju robe, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.