Ugovor o stipendiranju » Primjer Ugovora

Ugovor o stipendiranju

Privredno društvo …………………….., adresa ………………… kojeg zastupa ………………………..

(u daljem tekstu: Društvo)

i

ime i prezime……………………, JMB …………….,sa stalnim prebivalištem u …………………………,

(u daljem tekstu: Učenik)

zaključuju dana ……….., u ………………, sledeći

UGOVOR O STIPENDIRANJU

 

 

Predmet ugovora

Član 1.

 

Društvo se obavezuje da će stipendirati Učenika za vrijeme njegovog cjelokupnog redovnog obrazovanja za zvanje  …………………… .

 

Visina stipendije

Član 2.

Osnova za izračunavanje visine stipendije je prosječna neto plata objavljena u ………………… . Iznos stipendije je ……..% od prosječne neto plate.

Društvo će Učeniku isplaćivati stipendiju do svakog 15. u mjesecu, za tekući mjesec.

Bez obzira na sklopljeni ugovor o stipendiranju Društvo je dužno isplaćivati naknadu Učeniku za vrijeme koje provede na praktičnom osposobljavanju u radionici.

 

Obaveze Učenika

Član 3.

Učenik se obavezuje:

1.  da će na kraju svake školske godine obavijestiti Društvo o svom uspjehu u nastavi, te da će podnijeti odgovarajuću potvrdu o tome u roku od 14 dana od njenog izdavanja,

2.  da neće promijeniti školu bez prethodne pisane saglasnosti Društva,

3.  da neće otići na školovanje ili na usavršavanje

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o stipendiranju, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.