Ugovor o sponzorstvu » Primjer Ugovora

Ugovor o sponzorstvu

Privredno društvo …………………………………., iz ……………….., koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Sponzor)

i

plesni klub ……………………………………………, iz ……………….., koji zastupa …………………………………..,

(u daljem tekstu: Klub)

zaključuju dana ………………, u …………. sljedeći

UGOVOR O SPONZORSTVU

Predmet ugovora

Član 1.

Sponzor se, u skladu s ovim ugovorom, obavezuje da će Klubu, za izvođenje sportskih aktivnosti, isplatiti ……………….. KM mjesečno, počevši s mjesecom ……………….. tekuće godine na Izvođačev  račun broj ……………….. otvoren kod ……………….. .

 

Obaveza Kluba

Član 2.

Klub se obavezuje da će za Sponzora izvoditi sljedeće reklamne usluge, u skladu s dogovorom između ugovornih strana:

………………………………….

…………………………………. .

 

Član 3.

Sponzor i Klub zaključuju ovaj ugovor na rok od jedne godine. Ugovor se automatski produžuje na slijedećih godinu dana, ako se ugovorne strane ne dogovore drugačije.

 

Završne odredbe

Član 4.

Sve eventalne

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o sponzorstvu, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.