Ugovor o špediterskom i carinskom poslovanju » Primjer Ugovora

Ugovor o špediterskom i carinskom poslovanju

Privredno društvo …………………………………., iz ……………….., koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Nalogodavac)

i

privredno društvo …………………………………., iz ……………….., koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Špediter)

zaključuju dana ………………, u ……………… sledeći

UGOVOR O ŠPEDITERSKOM I CARINSKOM POSREDOVANJU

Predmet ugovora

Član 1.

Ovim ugovorom uređuju se međusobni odnosi Nalogodavaca i Špeditera prilikom obavljanjanja špediterskog i carinskog posredovanja.

Nalogodavac, odnosno njegov uvoznik/izvoznik će za svaku pošiljku Špediteru blagovremeno predati pisanu dispoziciju. Dispozicija sadrži sve podatke o robi, uslovima transporta, uputstva u pogledu postupka kao i posebnosti (specifičnosti u pogledu postupka ili osobina robe) pojedinačnih dijelova iz područja organizacije transporta, te postupka carinjenja robe. U posebnim slučajevima Nalogodavac može dispoziciju predati usmeno, odnosno telefonom, ali je mora najkasnije slijedeći radni dan pisano potvrditi.

 

Naknada

Član 2.

Špediteru pripada naknada za obavljanje Špediterskih poslova. Visinu naknade ugovorne strane određuju posebnim aneksom koji je sastavni dio ovog ugovora.

 

Član 3.

Obračun obavljenih usluga s priloženim carinskim i drugim ispravama Špediter će dostaviti Nalogodavcu najkasnije u roku pet dana po izvršenoj usluzi, odnosno

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o špediterskom i carinskom poslovanju, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.