Ugovor o servisu automobila » Primjer Ugovora

Ugovor o servisu automobila

Servis vozila ……………………………………………………, koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Izvršilac)

i

privredno društvo ……………………………………………, koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Naručilac)

zaključuju dana ……….., u ………………,

UGOVOR O SERVISU AUTOMOBILA

Predmet ugovora

Član 1.

Ugovorne strane su saglasne da će Izvršilac obavljati sve servisne usluge i popravke automobila Naručioca iz programa Izvršioca. Popis usluga nalazi se u prilogu koji je sastavni dio ovog ugovora.

 

Pogodnosti Naručioca

Član 2.

Izvršilac nudi Naručiocu sljedeće pogodnosti:

  Izvršilac neće zahtjevati predračunsko plaćanje za moguće veće popravke, odnosno za remonte,

  mogućnost izbora servisne grupe,

  najkraći mogući rok obavljanja usluga,

  nabavka novih vozila po povoljnim uslovima.

Član 3.

Naručilac će potrebne dijelove nabavljati u skladištu Izvršioca u ……………….. .

 

Član 4.

Izvršilac se obavezuje da će stručno i kvalitetno obavljati servis na automobilima Naručioca.

 

Cijena

Član 5.

Izvršilac će usluge iz člana 1. ovog ugovora obračunati prema važećem cjenovniku broj ……………….. od dana ………………..

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o servisu automobila, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.