Ugovor o radu za studenta » Primjer Ugovora

Ugovor o radu za studenta

Privredno društvo …………………………………., koje zastupa …………………………,

(u daljem tesktu: Poslodavac),

i

ime i prezime…………………., JMB……………………….., adresa……………………….,

(u daljem tesktu: Student),

zaključuju dana ……….., u ………………, sledeći

UGOVOR O RADU ZA STUDENTA

 

 

Predmet ugovora

Član 1.

Student koji ima uputnicu studentskog servisa, privremeno radi kod Poslodavca na poslovima …………………………………….. pod stručnim nadzorom i u skladu s pravilima poslovanja. Student obavlja posao, koji je predmet ovog ugovora, u sjedištu Poslodavca.

 

Vrijeme trajanja rada

Član 2.

Rad studenta traje od ……………….. (datum) na dalje na određeno vrijeme odnosno toliko vremena koliko će studentovo učestvovanje biti potrebno i dokle Student ima status redovnog studenta.

 

 

Cijena

Član 3.

Cijena za obavljeni posao je ………… KM (slovima:……………..konvertibilnihmaraka) neto po času rada. Plaćanje je do 5. u mjesecu za prethodni mjesec na račun studentskog servisa s pozivom na broj uputnice koja glasi na ime i prezime Studenta. Ukupna cijena koju Poslodavac plaća studentskom servisu se obračunava na osnovu popisa odrađenih časova, kojeg je svojim potpisom potvrdio koordinator Poslodavca, i uvećana je za poreze,

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o radu za studenta, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.