Ugovor o radu na neodređeno vrijeme » Primjer Ugovora

Ugovor o radu na neodređeno vrijeme

Privredno društvo  …………………………………., koje zastupa ………………………………………….,

(u daljem tekstu: Poslodavac)

i

ime i prezime……………….., JMB………………. , adresa …………………………….,

(u daljem tekstu: Radnik)

zaključuju dana ……….., u ………………, sledeći

UGOVOR O RADU NA NEODREĐENO VRIJEME

Predmet ugovora

Član 1.

 

Poslodavac i Radnik zaključuju ova ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Radnik je dužan na radnom mjestu kod Poslodavca obavljati sledeće poslove: ………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Početak rada zaposlenika po ovom ugovoru je ……………….. .

 

Mjesto rada

Član 2.

Mjesto rada za  Radnika je u ………………………….., adresa: ……………….., (ukoliko se radi o terenskom radu, rad obavlja na pordučju …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………..).

 

Probni

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o radu na neodređeno vrijeme, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.