Ugovor o prodaji robe na rate » Primjer Ugovora

Ugovor o prodaji robe na rate

Privredno društvo …………………………………., iz ……………………, koje zastupa …………………………………. (u daljem tekstu: Prodavac)

i

gospodin/g-đa …………………………………., iz …………………………, L.K. ……………….., izdata kod ……………….., JMB …………………………

(u daljem tekstu: Kupac)

zaključuju dana …………, u ………… sledeći

UGOVOR O PRODAJI ROBE NA RATE

 

 

 

Član 1.

Kupac ovim ugovorom potvrđuje da je:

a)   u radnom odnosu na neodređeno vrijeme kod poslodavca ………………………………………….. iz ……………….. čiji je prosječan lični dohodak u zadnja tri mjeseca iznosio ……….. KM, (ili opcija)

b)   penzioner/ka i prima penziju u mjesečnom iznosu od ……………….. KM, ili (opcija)

c)   …………………………………………… .

 

Predmet ugovora

Član 2.

Prodavac se obavezuje da će Kupcu prodati slijedeću robu: ……………….. u vrijednosti ……………….. KM i da će je isporučiti Kupcu prije nego što bude isplaćen cijeli iznos otkupne cijene, pod slijedećim uslovima:

  kao polog ……….% dogovorene cijene kod prijema robe,

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o prodaji robe na rate, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.