Ugovor o posredovanju » Primjer Ugovora

Ugovor o posredovanju

Privredno društvo……………………………………., koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Posrednik)

i

privredno društvo……………………………………., koje zastupa ………………………………….. ,

(u daljem tesktu: Naručilac)

zaključuju dana ……….., u ……………. Sljedeći

UGOVOR O POSREDOVANJU

Predmet ugovora

Član 1.

Posrednik se obavezuje da će Naručioca dovesti u kontakt s trećim licem u cilju  zaključivanja ugovora o kupoprodaji …… (komada) mašina ………………… tip ……………….., godina proizvodnje …………. po sljedećim uslovima:

  po prodajnoj vrijednosti, koja ne smije biti niža od …. KM (slovima:……………konvertibilnihmaraka),

  za gotovinsko plaćanje.

Popis proizvoda iz stava 1. ovog člana je sastavni dio ovog ugovora.

Provizija

Član 2.

Za obavljeno posredovanje, Posredniku pripada provizija u visini od ………..% od vrijednosti ugovora koji će Naručilac zaključiti  njegovim posredovanjem.

Posredniku pripada povrat troškova nastalih s izvršavanjem narudžbi po ovom ugovoru, u fiksnoj vrijednosti ……………….. KM po pojedinom poslu.

Član 3.

Posrednik se obavezuje kao dobar privrednik istražiti sve mogućnost za zaključivanje kupoprodajnih ugovora i na njih upozori Naručioca, te ga obavještavati o svim bitnim okolnostima u vezi s prodajom, koje su mu poznate

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o posredovanju, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.