Ugovor o posredovanju pri prodaji » Primjer Ugovora

Ugovor o posredovanju pri prodaji

Gospodin/g-đa ……………….., iz ……………….., JMB ………………..,

(u daljem tekstu: Nalogodavac)

i

gospodin-g-đa ……………….., iz ……………….., JMB ………………..,

(u daljem tekstu: Posrednik)

zaključuju dana …………., u ………….. sledeći

UGOVOR O POSREDOVANJU PRI PRODAJI

Predmet ugovora

Član 1.

Zadatak Posrednika je da nađe kupca za sljedeći predmet ……………….., koji je vlasništvo Nalogodavca, koji je spreman taj predmet prodati za cijenu od ……………….. KM do ……………….. KM (slovima:……………….konvertibilnihmaraka).

 

Član 2.

Nalogodavac sam odlučuje o tome da li će s kupcem kojeg mu nađe Posrednik zaključiti prodajni ugovor. U slučaju da Nalogodavac odgodi zaključivanje prodajnog ugovora, Posrednik nema pravo na nikakvu posredničku naknadu za vrijeme odgode.

 

Posrednička provizija

Član 3.

Posrednik ima pravo kod zaključivanja prodajnog ugovora za predmet iz člana 1. ovog ugovora, kojeg Nalogodavac zaključi s kupcem, kojeg mu je posredovao Posrednik, na posredničku proviziju u visini ……….% od prodajne cijene.

 

Član 4.

Nalogodavac za vrijeme važenja ovog ugovora ne smije naručiti posredovanje za prodaju predmeta iz člana 1. kod drugog posrednika. Nalogodavac zadržava pravo nalaženja primjerenog kupca.

 

Član 5.

U slučaju zaključivanja prodajnog ugovora, koje

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o posredovanju pri prodaji, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.