Ugovor o posredovanju – nekretnine » Primjer Ugovora

Ugovor o posredovanju – nekretnine

Privredno društvo …………………………………., iz ……………….., koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Posrednik)

i

gospodin-g-đa ………………….., JMB …………….., iz ………………..,

(u daljem tekstu: Nalogodavac)

zaključuju dana ………….., u ………………. slijedeći

UGOVOR O POSREDOVANJU PRI PRODAJI, ZAMJENI ILI ZAKUPU NEKRETNINA

Predmet ugovora

Član 1.

Posrednik se obavezuje da će u maniru dobrog privrednika nastojati naći i dovesti u kontakt s Nalogodavcem lice, koje će se s njim dogovarati o zaključivanju ugovora o prodaji, zamjeni ili zakupu sledeće nekretnine:

  vrsta ……………………………………………………, lokacija …………………………………………..

  površina u m2 ………………………………………., sprat ……………………………………………..

  položaj ………………………………………………………………………………………………………….

  naziv nekretnine ……………………………………………………………………………………………..

 

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o posredovanju – nekretnine, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.