Ugovor o posredovanju-2 » Primjer Ugovora

Ugovor o posredovanju-2

Privredno društvo …………………………………., iz ……………….., koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Nalogodavac)

i

Privredno društvo …………………………………., iz ……………….., koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Posrednik)

zaključuju dana …………., u ……….. sledeći

UGOVOR O POSREDOVANJU

Predmet ugovora i obaveze Posrednika

Član 1.

Posrednik se obavezuje:

  da će, po nalogu Nalogodavca nastojati omogućiti kontakt Nalogodavca s trećim licem koje će sa Nalogodavcem pregovarati u vezi zaključivanja ugovora o ………………..,

  da će se na vrijeme i prije sklapanja posla uvjeriti o likvidnosti lica, koje će predlagati za zaključivanje ugovora iz prve alineje ovog člana,

  da će učestvovati kod pregovaranja prije zaključivanja ugovora,

  da će Nalogodavca radovno upoznavati s mogućnostima sklapanja posla Nalogodavca i trećeg lica,

  da će s odgovarajućom prethodnom dobijenom pisanom punomoći od Nalogodavca, ugovor s trećim licem zaključiti sam, u ime i za račun Nalogodavca,

  da će poslove za Nalogodavca obavljati u duhu dobrog privrednika,

  da će Nalogodavca redovno obavještavati o svim bitnim okolnostima za sklapanje namjeravanog posla.

 

Član 2.

Posrednik kod posredovanja posla u svoje ime i za svoj račun odgovara za štetu, koju pretrpi jedna ili druga strana, u poslu kojeg je posredovao, ako je šteta nastala

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o posredovanju-2, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.