Ugovor o posredovanju-1 » Primjer Ugovora

Ugovor o posredovanju-1

Privredno društvo …………………………………., iz ……………….., koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Nalogodavac)

i

gospodin-g-đa ………………………, JMB …………………, iz ………………..,

(u daljem tekstu: Posrednik)

zaključuju dana …………….., u …………… slijedeći

UGOVOR O POSREDOVANJU

Predmet ugovora

Član 1.

Posrednik traži za Nalogodavca, u njegovo ime i za njegov račun, kupce za Nalogodavčevu robu i usluge. Posrednik se obavezuje da će Nalogodavca povezati s kupcem ili će se neposredno pobrinuti za to da se proda Nalogodavčeva roba ili usluga kupcu. Ugovorne strane su saglasne da je glavna svrha ovog ugovora zaključenje Nalogodavčevog prodajnog ugovora s kupcem, kojem posreduje Posrednik.

Nalogodavac se obavezuje da će za posredničke usluge, koje će Posrednik obaviti u skladu s ugovorom, isplatiti Posredniku posredničku proviziju u skladu s odredbama člana 6. ovog ugovora.

 

Član 2.

Robe i usluge koje Nalogodavac proda kupcu su predmet posebnog ugovora kojeg će Nalogodavac zaključiti s kupcem, a Posrednik neće nastupiti kao ugovorna strana niti u jednom takvom ugovoru.

 

Član 3.

Posrednik se obavezuje da će se iskreno zalagati za promovisanje Nalogodavčeve robe i usluga na svim onim tržištima koje mu odredi Nalogodavac. Posrednik neće učestvovati u pogađanjima s kupcima.

Pravo na proviziju

Član 4.

Nalogodavac nije dužan Posredniku platiti nikakve

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o posredovanju-1, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.