Ugovor o posredničkim uslugama u turizmu » Primjer Ugovora

Ugovor o posredničkim uslugama u turizmu

Privredno društvo …………………………………., iz ……………….., koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Organizator)

i

G-din/privredno društvo …………….JMB/koje zastupa……………………………., iz ………………..,

(u daljem tekstu: Agent)

dogovaraju i zaključuju dana ……….., u ………………, sljedeći 

UGOVOR O POSREDNIČKIM USLUGAMA U TURIZMU

 

 

Predmet ugovora

Član 1.

Ovom ugovorom Organizator daje Agentu pravo prodaje svojih turističkih aranžmana i drugih posebno dogovorenih turističkih kapaciteta iz svoje ponude, koje će Agent prodavati na prodajnom mjestu.

 

Obaveze Agenta

Član 2.

Agent se obavezuje da će organizatorove turističke aranžmane prodavati trećim licima u neizmjenjenom obliku i nepromijenjenim cijenama.

Prodaja po cijenama koje su niže od Organizatorovih cijena, smatra se težom povredom ovog ugovora i može predstavljati razlog za trenutni jednostrani raskid ugovora.

 

Neophodna dokumentacija

Član 3.

 

Organizator se obavezuje da će Agentu odmah obezbjediti sve ponude i odgovarajuću dokumentaciju (prijavnice, voucheri, narudžbenice, storno nalozi i slično).

Agent od Organizatora prima svu dokumentaciju iz stava 1. ovog člana na osnovu potpisanog ugovora. Istekom ugovora Organizator i Agent obavljaju inventuru dokumenta na osnovu reversa.

Sva dokumentacija ostaje cijelo

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o posredničkim uslugama u turizmu, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.