Ugovor o poslovnoj saradnji – 4 » Primjer Ugovora

Ugovor o poslovnoj saradnji – 4

Privredno društvo …………………………………., koje zastupa ………………..,

(u daljem tekstu: Naručilac)

i

privredno društvo …………………………………., koje zastupa ………………..,

(u daljem tekstu: Izvršilac)

zaključuju dana ……….., u ………………,

UGOVOR O POSLOVNOJ SARADNJI

 

Predmet ugovora

Član 1.

Ovim ugovorom Naručilac i Izvršilac se dogovaraju o poslovnoj saradnji za radove i zadatke navedene u ovom ugovoru.

 

Obaveze Izvršioca

Član 2.

Zadaci Izvršioca su:

a)   unos baze podataka koji obuhvata:

  oblikovanje baze podataka;

  ažuriranje baze podataka – novi unos podataka i brisanje nekorisnih podataka;

  različito prestrukturiranje baze podataka prema ciljnim grupama;

  ispis baze podataka – Izvršilac ispiše bazu podataka na naljepnice ili na beskonačni papir;

  na osnovu tako pripremljenog materijala Izvršilac priprema poštansku akciju;

  Izvršilac pripremi koverte sa pečatom Naručioca i pečatom pošte;

  stavljanje marketniškog materijala u koverte;

  pakovanje koverata;

  adresiranje koverata adresama potencijalnih kupaca;

  priprema materijala za transport;

  osiguranje prava korištenja svih različitih baza podataka pri izradi poslovnih imenika.

b)   organizacija i razvoj sistema knjižne prodaje koji obuhvata:

  razvoj programske opreme za ukupnu organizaciju rada Naručioca;

  vođenje komercijalnih evidencija;

  vođenje evidencija plaćanja kupaca;

  vođenje evidencija

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o poslovnoj saradnji – 4, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.