Ugovor o pomorskom prevozu stvari » Primjer Ugovora

Ugovor o pomorskom prevozu stvari

Privredno društvo …………………………………., koje zastupa ………………..,

(u daljem tekstu: Pošiljalac)

i

privredno društvo …………………………………., koje zastupa ………………..,

(u daljem tekstu: Prevozilac)

zaključuju dana …………, u …………. sledeći

UGOVOR O POMORSKOM PREVOZU STVARI

Predmet ugovora i cijena

Član 1.

Ovim ugovorom Prevozilac se obavezuje prevesti za Pošiljaoca stvari iz luke ukrcavanja ……………….. u odredišnu luku ……………….., u dogovorenom vremenu od ……………….. dana od dana ukrcavanja stvari, a za dogovorenu cijenu od ……………….. EUR.

 

Ostale obaveze Prevozioca

Član 2.

Prevozilac je dužan ukrcati sledeće stvari na brod:

-

-

-

-

Pošiljalac je dužan, na vlastiti trošak, dana ……………….. dovesti stvari u luku…………………., na dok broj…………….., te ih predati Prevoziocu zajedno sa sledećim dokumentima:

- ……………………………

- …………………………… .

Član 3.

 

Prevozilac se obavezuje da će blagovremeno pripremiti brod ……………….. za ukrcavanje u luci ……………….., na doku broj ……………….. .

Prevozilac garantuje da je brod iz prvog stava ovog člana primjeren za prevoz stvari Pošiljaoca

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o pomorskom prevozu stvari, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.