Ugovor o poklonu-nekretnina » Primjer Ugovora

Ugovor o poklonu-nekretnina

informativni primjerak: neophodna je notarska obrada za pravnu valjanost ovog pravnog posla

1. ime i prezime, JMB……………….., adresa ………………..,

(u daljem tekstu: Poklonodavac)

i

2. ime i prezime, JMB……………….., adresa ………………..,

(u daljem tekstu: Poklonoprimac)

zaključuju dana ……….., u ………………, sledeći

 

 

UGOVOR O POKLONU

 

Predmet ugovora

Član 1.

Poklonodavac poklanja i predaju u posjed Poklonoprimcu 1/2 nekretnine, koja u naravi predstavlja kuću u ……………….. (mjesto), ……………….. (adresa), što je 1/2  z.k. tijela stambene zgrade i garaže na katastarskoj čestici broj ……………….., koja je upisana u zemljišno-knjižni uložak broj ……………….., k.o. ……………….., zajedno s pravom besplatnog uživanja čestice broj ……………….., (dvorište) upisano kao z.k. tijelo I u istom ulošku u njeno neposredno potpuno i isključivo vlasništvo.

 

Član 2.

Poklonoprimac preuzima gore navedeni poklon u svoje neposredno, potpuno i isključivo vlasništvo i obavezuje se od dana ……………….. pa na dalje podmirivati obavezu plaćanja poreza, razrezanog na poklonjenu nekretninu.

Poklonjena nekretnina prelazi u fizički posjed Poklonoprica danom potpisivanja ovog ugovora.

 

Clausula intabulandi

Član 3.

Poklonodavac

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o poklonu-nekretnina, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.