Ugovor o poklonu – automobil-2 » Primjer Ugovora

Ugovor o poklonu – automobil-2

ime i prezime, JMB……………………….., adresa………………………….

(u daljem tekstu: Poklonodavac)

i

ime i prezime, JMB……………………….., adresa………………………….

(u daljem tekstu: Poklonoprimac)

zaključuju dana ……….., u ………………, sledeći

 

UGOVOR O POKLONU – AUTOMOBIL

 

Predmet ugovora

Član 1.

Ugovorne strane utvrđuju da je Poklonodavac vlasnik automobila marke ………………………… ,

godina proizvodnje ……………….., broj šasije ………………..,  broj motora ……………….., boja ………………… .

 

Član 2.

Poklonodavac poklanja Poklonoprimcu, a ovaj prima automobil iz člana 1. ovog ugovora u svoje vlasništvo i posjed. Od trenutka potpisivanja ovog ugovora Poklonoprimac snosi sve troškove održavanja i sve poreske obaveze u vezi automobila.

 

Vrijednost poklona

Član 3.

Ugovorne strane procjenjuju vrijednost poklona na ……………….. KM (slovima:……………konvertibilnihmaraka).

Član 4.

Poklonoprimac se obavezuje da će snositi sve troškove vezane za ovaj ugovor i platiti eventualni porez na poklon.

 

Član 5.

Poklonodavac se odriče prava osporavanja ovog ugovora iz bilo kojeg razloga.

Član 6.

Ovaj ugovor sastavljen

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o poklonu – automobil-2, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.