Ugovor o poklonu – automobil-1 » Primjer Ugovora

Ugovor o poklonu – automobil-1

1. ime i prezime, JMB…………………., adresa …………………………,

(u daljem tekstu : Poklonodavac)

i

2. ime i prezime, JMB…………………., adresa …………………………,

(u daljem tekstu: Poklonoprimac)

zaključuju dana ……….., u ………………, sledeći

UGOVOR O POKLONU

 

 

Predmet ugovora

Član 1.

Poklonodavac poklanja i uručuje svojoj unuci, kao Poklonoprimcu svoj vlastiti automobil marke ……………….., godine proizvodnje ……………….., broj šasije ……………….., broja motora ……………….., registarske oznake ……………….., koji je registrovan saobraćajnom dozvolom broj ……………….. izdate od ………………….. dana ……………….., u njeno potpuno i isključivo vlasništvo.

Član 2.

Poklonoprimac preuzima u svoje vlasništvo vozilo iz člana 1. ovog ugovora. Fizički posjed i korištenje prelaze na poklonoprimca s današnjim danom.

Vrijednost pokolona

Član 3.

Ugovorne strane procjenjuju vrijednost poklonjenog vozila na ……………….. KM (slovima:………..konvertibilnihmaraka).

 

Član 4.

Ugovorne strane se odriču prava raskidanja ovog ugovora iz bilo kojih razloga.

 

Član 5.

Ovaj ugovor sastavljen je u ………. jednaka primjerka od

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o poklonu – automobil-1, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.