Ugovor o podzakupu-2 » Primjer Ugovora

Ugovor o podzakupu-2

Podaci o ugovornoj strani ……………………………………………………,

(u daljem tekstu: Zakupac)

i

podaci o ugovornoj strani ……………………………………………………,

(u daljem tekstu: Podzakupac)

zaključuju dana …………., u ………….. sledeći

UGOVOR O PODZAKUPU

 

 

Predmet ugovora

Član 1.

Zakupac daje u podzakup garsonjeru na adresi …………………… , …….. sprat, površine……….. m2, bez namještaja uz mogućnost zajedničke upotrebe podruma.

 

Zakupnina

Član 2.

Podzakupac uzima u podzakup gore navedenu garsonjeru i obavezuje se plaćati Zakupcu mjesečnu zakupninu u iznosu od …………….. KM (slovima:…………….konvertibilnihmaraka).

Član 3.

Podzakupac se obavezuje plaćati zakup na mjesečnom nivou, pri čemu prva uplata zakupa pada dana ……………….., a ostale mjesečne rate do svakog ……………….. u mjesecu, za tekući mjesec.

 

Rok

Član 4.

Ugovor se sklapa na rok od jedne godine i može sporazumno produžiti ukoliko to bude odgovaralo objema ugovornim stranama.

Član 5.

Podzakupac ima pravo donijeti u stan svoj namještaj i opremu.

 

Član 6.

Podzakupac se obavezuje da će za vrijeme podzakupa izmirivati sve troškove u vezi sa stanovanjem, uključujući

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o podzakupu-2, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.