Ugovor o ostavi–2 » Primjer Ugovora

Ugovor o ostavi–2

Gospodin …………………………………., iz ……………….., JMB ………………………………….,

(u daljem tesktu: Ostavoprimac)

i

Gospodin …………………………………., iz ……………….., JMB ………………………………….,

(u daljem tesktu: Ostavodavac)

zaključuju dana …………, u ………………. sljedeći

UGOVOR O OSTAVI

 

Predmet ugovora

Član 1.

Ostavodavac daje Ostavoprimcu na čuvanje slijedeće predmete

  ………………………………….

  ………………………………….

  …………………………………. .

 

Mjesto ostave

Član 2.

Ostavodavac predmete iz člana 1. ovog ugovora Ostavoprimcu daje na ostavu u stanu Ostavoprimca.

 

Rok trajanja ostave

Član 3.

Ostava predmeta iz člana 1. traje do ……………….., a Ostavodavac može predmete, koje je prepustio na čuvanje Ostavoprimcu, preuzeti bilo kada ranije.

 

Naknada za ostavu

Član 4.

Za čuvanje Ostavodavac plaća Ostavoprimcu ……………. KM (slovima:…………..konvertibilnihmaraka) na dan.

 

Član 5.

Ostavoprimac

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o ostavi–2, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.