Ugovor o ostavi–1 » Primjer Ugovora

Ugovor o ostavi–1

…………………………………………………. (osnovni podaci ugovorne strane)

(u daljem tekstu: Ostavodavac)

i

…………………………………………………. (osnovni podaci ugovorne strane)

(u daljem tekstu: Ostavoprimac)

zaključuju dana ………………, u ……………… sljedeći

UGOVOR O OSTAVI

 

Predmet ugovora

Član 1.

Ostavoprimac preuzima na čuvanje za Ostavodavca slijedeće predmete:

1.   …………………………………….. komada ………….,

2.   …………………………………….. komada ………….,

3.   …………………………………….. komada …………. .

Predmeti iz prethodnog stava ovog člana su vlasništvo Ostavodavca.

Član 2.

Ostavoprimac je dužan predmete iz člana 1. ovog ugovora čuvati kao dobar domaćin, isključivo u svom podrumskom skladišnom prostoru poslovnog objekta na adresi ……………….. .

Ostavoprimac je slobodan, bez prethodnog dogovora s Ostavodavcem, promijeniti mjesto čuvanja samo u zakonom određenim slučajevima.

 

Rok ostave i obaveze ugovornih strana

Član 3.

Ugovorne strane određuju predviđeni dan početka ostave ……………….., kada Ostavodavac predmete dostavi do ulaznih vrata poslovnog objekta iz prethodnog člana ovog ugovora.

Ostavodavac se obavezuje predmete date na čuvanje, sam ili putem svog punomoćnika, preuzeti nazad na istom mjestu dana ……………….. .

Ostavoprimac

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o ostavi–1, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.