Ugovor o organizovanju putovanja » Primjer Ugovora

Ugovor o organizovanju putovanja

Turistička agencija …………………………………., iz ……………….., koju zastupa ………………….., direktor,

(u daljem tekstu: Organizator)

i

gospodin/g-đa/g-đica ………..JMB……………………….., iz ………………..,

(u daljem tekstu: Putnik)

zaključuju dana ……….., u ………………sledeći

UGOVOR O ORGANIZOVANJU PUTOVANJA

 

 

Predmet ugovora

Član 1.

Organizator se obavezuje da će za Putnika organizovati posjetu ……………….. u ……………….., u vremenu od ……………….. do ……………….. .

 

Obaveze Organizatora

Član 2.

Usluga iz člana 1. ovog ugovora uključuje:

  organizaciju autobuskog prevoza na relaciji od ……………….. i nazad,

  ulaznicu za ………………….,

  kraće razgledavanje kulturno-istorijskih znamenitosti mjesta.

 

Član 3.

Potpisivanjem ovog ugovora putnik prihvata program putovanja, kao i opšte i posebne uslove putovanja Organizatora. Priloženi program putovanja, te opšti i Organizatorovi posebni uslovi putovanja sastavni su dio ovog ugovora.

Član 4.

Organizator je dužan ugovorom dogovorenu uslugu izvršiti brižljivo, u skladu s dobrim poslovnim običajima i na način da pri tome budu očuvana prava i interesi Putnika.

 

Član 5.

Organizator

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o organizovanju putovanja, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.