Ugovor o obavljanju racčunovodstvenih usluga » Primjer Ugovora

Ugovor o obavljanju racčunovodstvenih usluga

Privredno društvo …………………………………., iz ……………….., koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Izvršilac)

i

privredno društvo …………………………………., iz ……………….., koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Naručilac)

zaključuju dana …………., u …………….. sljedeći

UGOVOR O OBAVLJANJU RAČUNOVODSTVENIH USLUGA

Predmet ugovora

Član 1.

Izvršilac se obavezuje da će za Naručioca obavljati računovodstvene usluge, koje su predmet ovog ugovora, u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima, Zakonu o računovodstvu, te ostalim zakonima koji uređuju to područje.

 

Član 2.

Predmet ugovora su sljedeći računovodstveni poslovi:

  vođenje poslovnih knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva (u sjedištu Naručioca),

  vođenje salda dobavljača i kupaca,

  izrada godišnjeg obračuna,

  obračun plata sa svim potrebnim evidencijama,

  obračun poreza …………….,

  evidencija osnovnih sredstava s obračunom amortizacije  i revalorizacije,

  obavijesti o porezu ……………… (kumulativno),

  ostale računovodstvene usluge po prethodnom dogovoru između ugovornih strana.

 

Cijena

Član 3.

Naručilac će za računovodstvene usluge iz člana 2. ovog ugovora plaćati Izvršiocu mjesečno ……………….. KM, najkasnije do ………………..

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o obavljanju racčunovodstvenih usluga, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.