Ugovor o obavljanju praktične nastave » Primjer Ugovora

Ugovor o obavljanju praktične nastave

Privredno društvo   …………………………………. , adresa: …………………………., koje obavlja djelatnost  ………………………………………..,

(u daljem tekstu: Društvo),

i

……………………………………………………………………….., adresa: …………………………………….,

 (u daljem tekstu: Škola),

zaključuju dana ……….., u ………………, sledeći

UGOVOR O OBAVLJANJU PRAKTIČNE NASTAVE

 

 

 

Predmet ugovora

Član 1.

 

U skladu sa zakonskim odredbama Društvo i Škola su se obavezali, da će Društvo izvoditi praktično osposobljavanje učenika prema programu ……………………, za zanimanje ………………..,   stepena kvalifikacije ……………….. .

 

Član 2.

 

Škola i Društvo zajedno će izraditi nastavni plan, koji će u okvirima ovog ugovora odrediti sve didaktičko-metodičke elemente za izvođenje praktične obuke i proizvodnog rada.

 

Obaveze društva

Član 3.

Društvo se obavezuje:

1.  da će u skladu sa ovim ugovorom i u skladu s nastavnim programom pripremiti kvalitetno i nesmetano izvođenje prakitičnog osposobljavanja,

2.  da će praktično osposobljavanje po ovom ugovoru

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o obavljanju praktične nastave, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.