Ugovor o neekskluzivnom zastupanju » Primjer Ugovora

Ugovor o neekskluzivnom zastupanju

Privredno društvo …………………………………., iz ……………….., koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Nalogodavac)

i

g-din/g-đa …………………., JMB ………………………., iz ………………..,

(u daljem tekstu: Zastupnik)

zaključuju dana ……….., u …………… sledeći

UGOVOR O NEEKSKLUZIVNOM ZASTUPANJU

 

 

Predmet ugovora

Član 1.

Ovim ugovorom Zastupnik se obavezuje, da će se pobrinuti za to da će na području …………………… u ime i za račun Nalogodavca zaključivati ugovore. Nalogodavac se obavezuje da će Zastupniku za svaki zaključeni ugovor isplatiti ugovorenu proviziju u skladu s članom 4. ovog ugovora. Zastupnik će svoje zadatke izvršavati po uputama Nalogodavca i po potrebi zahtijevati i dodatne upute od Nalogodavca. Nalogodavca ne daje Zatupniku ekskluzivno pravo zastupanja.

 

Obaveze Zastupnika

Član 2.

Zastupnik se obavezuje:

  da će svoje zadatke koje je preuzeo na sebe u skladu s ovim ugovorom obavljati stručno i s pažnjom dobrog privrednika,

  da će Nalogodavca redovno obavještavati o položaju na tržištu, a prvenstveno o svim događajima ili okolnostima koje su od velikog značaja za izvršenje dobijene narudžbe,

  da će Nalogodavcu do ……….. radnog dana u mjesecu slati redovne mjesečne izvještaje o svom zastupničkom radu,

  da neće bez izričitog odobrenja Nalogodavca strankama raditi posebne popuste ili druge pogodnosti,

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o neekskluzivnom zastupanju, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.