Ugovor o najmu vlastitog automobila » Primjer Ugovora

Ugovor o najmu vlastitog automobila

Gospodin/g-đa/g-đica  …………………………………., iz ………………..,

(u daljem tekstu: Zakupac)

i

privredno društvo …………………………………., iz ……………….., koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Zakupodavac)

zaključuju dana ……….., u ………………sledeći,

UGOVOR O ZAKUPU AUTOMOBILA

 

Predmet ugovora

Član 1.

Predmet ugovora je uređivanje poslovno pravnih odnosa između Zakupodavca i Zakupca automobila.

 

Obaveze Zakupca

Član 2.

Zakup automobila je moguć pod slijedećim uslovima:

  Zakupac mora imati najmanje 21 godinu,

  Zakupac mora prije iznajmljivanja automobila pokazati vozačku dozvolu, staru najmanje jednu godinu,

  Zakupac mora platiti polog – predviđeni iznos zakupine, s uključenih 100km dnevno, uvećan za 20%.

Član 3.

Zakupodavac je registrovan za iznajmljivanje automobila pravnim i fizičkim licima i ima na raspolaganju automobile koji su nabrojani u listi koja je prilog ovom ugovoru.

Automobile Zakupodavac daje u zakup u svojim agencijama svaki radni dan od ……….časova do …………….časova, a prema dogovoru i izvan radovnog radnog vremena.

 

Zakupnina

Član 4.

Zakupodavac će, s obzirom na vrstu iznajmljenog automobila, Zakupcu obračunavati zakupninu u iznosu od ……………….. KM dnevno, prema svom cjenovniku broj

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o najmu vlastitog automobila, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.